+48 517 443 458, +48 780 179 071, +48 505 823 711,

Datenschutzrichtlinie – Expo Trans

Polityka prywatności ochrony danych osobowych

Obowiązująca od dnia 25.05.2018 r w Firmie Expo-trans International, Rental&Construction , Galeria Brzoza Elżbieta Tolloczko z siedzibą przy ulicy Dworcowa 45/4 w Bydgoszczy , Nip 554-102-07-32 ,REGON 091236594 , która jest Administratorem przetwarzanych danych osobowych ADO, który nie będzie powoływać Inspektora Ochrony Danych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25.05.2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 1. Dane kontaktowe, potrzebne do uzyskania więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych Kontrahentów, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kontrahentów.

 1. Prawa i obowiązki Kontrahenta
 2. Wybierając drogę kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy i podając dane osobowe takie jak: nazwę lub imię i nazwisko, adres mailowy i telefon, informujemy , że podajecie je Państwo dobrowolnie i jednocześnie wyrażacie zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania lub ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie możecie z tych praw skorzystać, wystarczy, że nas o tym poinformować .
 5. Kontrahent ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, graniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub trwałego ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. W przypadku przetwarzania danych Kontrahenta w niezgodny sposób, Kontrahent może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych pisemnie do siedziby firmy Administratora lub drogą mailową .
 7. Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana , Kontrahenta danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy, zlecenia . Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Firmą Expo-trans International, Galeria Brzoza , Rental&Construction Elzbieta Tołłoczko.   

 1. Udostępnianie danych innym podmiotom i ich przetwarzanie (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a ,b,c,d RODO, art. 9 ust. 2 lit. b) oraz h) RODO)
 2. Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być ewentualnie powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO)
 3. ADO zbiera i przetwarza wyłącznie dane, które są niezbędne do zawarcia wszelkich umów, świadczenia wybranej przez kontrahentów usługi, udzielania odpowiedzi na skierowane do firmy pytania, czy też przekazania informacji na temat swojej oferty., a także do poniższych celów :
 • → umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • → realizacji zawartych umów,
 • → obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez adres e-mail czy formularz kontaktowy);
 • → kontaktowania się z kontrahentami, w celach związanych ze świadczeniem usług.
 • → zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych obowiązujących u Administratora oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • → prowadzenie analiz i statystyk między innymi pod kątem funkcjonalności świadczenia usług, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb kontrahentów,
 • → obsługa próśb przekazywanych w szczególności pocztą elektroniczną,
 • → prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych
 • → przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
 • -w celach rekrutacji pracowników
 • – w celach marketingowych , na podstawie wyrażonej przez Kontrahenta zgody
 • -W celu zapewnienia Kontrahentom potrzebnych informacji na naszych stronach internetowych, przetwarzamy następujące dane:
 1. Adres strony, którą kontrahenci odwiedzają na naszej stronie internetowej ( bezpośrednio oraz tzw. odsyłacz )
 2. Właściwości urządzenia, w szczególności system operacyjny, używana przeglądarka i rozmiar okna przeglądarki.
 3. Adres IP urządzenia
 • – Dane osobowe mogą być również przekazywane partnerom, czyli firmom, z którymi współpracuje Administrator tj. operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym. Również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, windykacyjnym, informatycznym, agencjom marketingowym
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 2. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania swojej zgody lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego są pozyskane – w każdym razie przez okres nie dłuższy aniżeli wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

POLITYKA COOKIES


Przeglądając stronę wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania strony.
Ciasteczka są to pliki umożliwiające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już wcześniej zachowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ciasteczka najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Nasza strona internetowa używa ciasteczek, które wykorzystywane są w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania naszego serwisu. Ciasteczka nie przechowują danych osobowych.Pliki Cookies podmiotów zewnętrznych:
W niektórych przypadkach, portal może korzystać z zewnętrznych wydawców w celu obsługi reklam i optymalizacji komunikacji marketingowej. Zewnętrzni wydawcy korzystają z plików Cookies (ciasteczek), aby zmierzyć skuteczność reklam i spersonalizować ich treść. Informacje gromadzone przez wydawców mogą zawierać dane, takie jak dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP) lub dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej, jeśli takie dane gromadzone są za pośrednictwem Witryny.Wyłączenie ciasteczek:
Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć: automatycznej blokady obsługi ciasteczek, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji (poniżej zostały zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone są opisy jak dokonać zmiany). Włączenie blokady obsługi plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Pełna polityka prywatności ochrony danych osobowych dostępna jest w siedzibę firmy Administratora .